Minggu, 26 Juni 2011

Contoh Makalah Bahasa Sunda

MAKALAH B.SUNDA
TEMA : “KASENIAN SUNDA”Grup 1
Anggota :
Maura tuzzahrah R.
Siti Khumairoh A.
Gustiana M.Istiqlal
Hana Siti Rahayu
Rico Ivander

1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang


Masarakat Indonésia mangrupa hiji masarakat majemuk anu boga kaanekaragaman di jero sagalarupa aspék kahirupan.Bukti nyata ayana kemajemukan di jero masarakat urang kasampak dina rupa-rupana kabudayaan di Indonésia. Henteu bisa urangpungkiri yén kabudayaan mangrupa hasil cipta, rasa, karsa manusa anu jadi asal kakayaan pikeun bangsa Indonésia.
Nempo realita yén bangsa Indonésia nyaéta bangsa yangplural mangka baris kasampak ogé ayana sagala rupa suku bangsa diIndonésia. Unggal suku bangsa ieu pisan anu saterusna miboga ciri has kabudayaan anu berbeda-beda. Suku Sunda mangrupasalah sahiji suku bangsa anu aya di Jawa. Minangka salah sahiji suku bangsa di Indonésia, suku Sunda ngabogaan kharakteristik anu ngabédakeunana jeung suku séjéna. Unikna kharakteristik suku Sunda ieu kacermin ti kabudayaan sarta kasenian anu maranéhanana piboga alus ti segi ageman, mata pencaharian, kasenian sarta séjéna .
Sairing jeung kamajuan jaman, talari sarta kabudayaan wewengkon anu dina awalna dicekel teguh, di pulasara sarta dijaga di mana ayana ku saban suku, kiwari geus ampir punah. Umumna masarakat ngarasa gengsi sarta éra lamun masih ngabéla sarta ngagunakeun budaya lokal atawa budaya wewengkon. Lolobana masarakat milih pikeun mintonkeun sarta ngagunakeun kasenian sarta budaya modern batan budaya anu asalna ti wewengkonna sorangan anu saéstuna malahan budaya wewengkon atawa budaya lokal anu pohara luyu kalayan kapribadian bangsana.
Maranéhanana leuwih milih sarta pindah ka budaya deungeun anu tacan tangtu luyu kalayan kapribadian bangsa komo masarakat leuwih ngarasa reueus ka budaya deungeun batan budaya anu asalna ti wewengkonna sorangan.
salain maranéhanana sadari yén budaya wewengkon mangrupa faktor utama kabentukna kabudayaan nasional sarta kabudayaan wewengkon anu maranéhanana boga mangrupa hiji kakayaan bangsa anu pohara ngandung nilai luhur sarta kudu dijaga kalestarianana sarta kaberadaana ku saban individu di masarakat. Umumna maranéhanana henteu nyadar yén saéstuna kabudayaan mangrupa jati diribangsa anu ngacerminkeun sagala aspék kahirupan anu aya dijerona.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

inuyasha

Loading...